Ordinary things that make life extraordinary.

Ordinary things that make life extraordinary.

New Year's Greetings from All of Us!


Kabay pa nga padayon kita nga buligan sang aton Guinoo sa pagsulod sang bag-o nga tuig. Amon ginapangayo na padayon Niya kita hatagan sang maayo nga panglawason, grasya nga matamasa kag ma-share sa naga-kinahanglan, kalipay kag padayon na pagsulundanay kag pagpinalangga-anay.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *